Aktiv ro

For nogen tid siden pådrog min kone sig en skulderskade. Det gjorde særdeles ondt, og var meget forstyrrende.

Ved konsultation hos lægen, erfarede hun, at skulderen måtte holdes i ro i et par måneder for at helbredelsen kunne finde sted.

Ved lidt søgning på nettet stødte jeg på betegnelsen “aktiv ro”.


Dette måtte betyde, at det er vigtigt at skulderen bruges aktivt, men på en sådan måde, at ingen unødig belastning finder sted, dvs. aktiviteterne skal være mindre end mulige – og som helbredelsen skrider frem hele tiden øges i takt hermed, men stadig med vægt på kombinationen aktiv og ro.

Der var mange ting der ikke kunne foretages – og vi måtte finde nye måder at samarbejde på om løsning af opgaver. Men det viste sig også muligt at iagttage hvorledes vi er meget gode til at kompensere når det er nødvendigt.

Så det gik – og skulderen er nu meget bedre.
Aktiv passivitet

Denne talen om aktiv ro, førte til overvejelser om aktivitet og passivitet.

Laver man en matrice på fire felter, kan man tale om aktiv i det vandrette plan og passiv i det lodrette. Og kalde hvert felt henholdsvis aktivitet og passivitet.

På den måde fås 4 felter:

Aktiv aktivitet
Aktiv passivitet
Passiv aktivitet
Passiv passivitet.

Jeg har ikke helt fundet ud af, hvad de skal være i de 4 kasser, kommentarer imødeses gerne.

Skuldren måtte høre til i kassen aktiv passivitet.
Mon patientrollen hører til i passiv aktivitet – gør som lægen siger.
Mon nogen former for aktivering hører til i passiv passivitet?

Sker der mon mest i aktiv aktivitet og aktiv passivitet?

Eller er det bare noget sludder?

Forrige post

Sådan kan det gå – 2

Næste post

Selvudvikling til fuldkommenhed 6: Flid

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *