Slægtsforskning

Jens Frederiksens marker

Jens Frederiksens livstidsdom

Dette indlæg handler om Jens Frederiksen fra Kulagergård i Store Linde i Karise sogn, Fakse herred, Præstø amt. Han er en af mine tiptipoldefædre. Han endte sine dage som livstidsfange i Stokhuset i København, hvor han udførte fæstningsarbejde. Fanger i Stokhuset blev betegnet slaver. Jens Frederiksen havde begået en forbrydelse, der blev takseret til livstid, […]

Læs videre
Spisereglement-1881

Spisereglement for Fattigforsørgelsesanstalt fra 1881

Slægtsforskning kan føre mangt og meget med sig. Således fik jeg på et tidspunkt en kopi af Spise-Reglement for Hammer & Lundby Kommunes Fattigforsørgelsesanstalt. Dette reglement blev vedtaget på et sognerådsmøde i august 1881. Det er ikke en en spiseplan for en måned. Det er spiseplanen for en uge og for alle efterfølgende uger til […]

Læs videre