Dansk Stil af et Kjøbenhavnsk Pigebarn

I 1963 fik jeg en lille bog på 48 sider. Den har stået i reolen lige siden. Undertiden dukker den op og jeg læser lidt i den. Dette indlæg handler om denne bog.

Danske Stile af Kjöbenhavnske Pigebörn er bogens titel. Den er udgivet i 1856 af Viggo Fausböll. Han var professor i sanskrit, men underviste også i dansk, velsagtens for at tjene lidt ekstra.

Hvordan gik det til, at jeg fik den bog?

Egentlig husker jeg det ikke, men jeg fik en en lille samling bøger, formentlig kort efter Professor Fausbölls datter Annie Ingeborg var død. Hun boede i sine sidste år på Vemmetofte Kloster, i øvrigt sammen med sin søster Millie Tove, der døde i 1960. Annie Ingeborg Fausbøll døde i september 1963, 86 år gammel. Hun var magister i oldengelsk.

Jeg tror hun var glad for, på mine vegne, at jeg blev student samme år. Hun kunne sikkert godt lide tanken om, at de ansattes børn havde boglige interesser. 3 år tidligere havde hun givet mig Torben W. Langers bog Sjove ting om sommerfugle.

Hvorom alting er, fik jeg, som nævnt, nogle bøger, herunder den lille bog, der havde været hendes fars. Det fremgår af, at han har skrevet sit navn i den.

I bogen ligger nogle få håndskrevne stykker papir, som er skrevet af Viggo Fausböll selv, hvilket man kan se ved at sammenligne med navnet i bogen. Det er hans håndskrift.

IMG_20160423_0001

Dette lille stykke papir, som er mindre i virkeligheden, indeholder følgende tekst, idet jeg dog ikke kan læse et enkelt af ordene:

Undervisning i Dansk skal ikke være en moralsk Vejledn. mere end ethvertsomhelst andet Fag. D. mor. V. (Den moralske Vejledning) i særdeleshed tilhører Religionsundervisningen, hvis man ikke vil afmande denne ved at udparcellere den på alle de enkelte Fag.

Kan nogen læse ordet, der mangler? Ordet viste sig at være “afmande”.

IMG_20160423_0003

Endvidere befinder ovenstående lille regnskab sig i bogen. Det er fra den tid da møntfoden var rigsdaler, mark og skilling. En rigsdaler var 6 mark og en mark var 16 skilling. Enhver kan så selv regne efter og se om regnestykket er korrekt.

Bogen handler, som titlen siger, om københavnske skolepigers evner til at skrive stil. Herunder følger den første stil i samlingen.

I et senere indlæg vil det blive muligt at læse alle stilene. Jeg skanner dem og indsætter dem i et galleri, hvorved læsbarheden skulle blive god.

 

Paa Kvisten.

1. Efter et Besøg hos en Veninde kom jeg ikke hjem før over Midnat. Jeg tog Lys og gik op paa Kvisten, hvor jeg havde mit lille Kammer. Det var dejligt Maaneskin, og Maanen skinnede lige ind i Kammeret. Jeg laa lidt i det aabne Vindue, førend jeg gik i Seng, derfra kunde jeg se ind paa Kvisten lige overfor. En Syg laa der i Sengen med et lille Bord foran, hvorpaa der stod Mixturflasker og en Karaffel med Vand; for Fødderne af den Syge sad en sovende Vaagekone med Hovedet paa Brystet. Den Syge bestræbte sig for at skjænke et Glas Vand, men Haanden sank bestandig kraftløs ned. Endelig lod det til, at den Syge havde gjort en Bevægelse, hvorved Vaagekonen var bleven vakt, thi denne rejste sig vranten, skjænkede skjødesløs et Glas Vand og rakte den Syge det, hvorefter hun atter satte sig ned, vistnok for igjen at sove. Nu hørte jeg Klokken slaa Et, jeg lukkede Vinduet og gik i Seng.
Mariane K.
14 Aar.

Tags:
Forrige post

Danske Stile af Kjøbenhavnske Pigebørn

Næste post

Motiver fra stationen

Comments

 1. Svar

  Åh hvor er det dog dejligt, at der findes mennesker, som passer på den slags klenodier! Der er ikke meget af den slags tilbage, og det er meget værd. Hele historien passerer jo revy, når man læser det. Desværre kan jeg ikke tyde det/de manglende ord.

  Sådan en stil fortæller mangt og meget om hedengangne tider. Jeg glæder mig til at se scanningerne.

   • Jørgen
   • 1. maj 2016
   Svar

   Jeg er faktisk også glad for at jeg har gemt den lille bog. Jeg har scannet bogen og den skal nok komme. Der er gode historier – bl.a. om en tivoli-tur fra dengang Tivoli var ret nyåbnet.

 2. Svar

  Det er en sød lille stil, som pigen har skrevet. Man ser det for sig. Om det er en sandfærdig historie eller ej, så kan hun fortælle! 🙂

  Jeg har gennemgået en liste af ord, som begynder med A-F-M men de moderne ord bød ikke på passende svar. ODS derimod:

  afmande, v. [?au?man’?] -ede. vbs. -else, -ing. (efter ty. entmannen; < VSO.1793; l. br., kun i (højere) skriftspr.) berøve manddom ell. avlekraft. jf.: Den fortvivlede Bornerethed er at mangle Primitivitet, eller at have berøvet sig sin Primitivitet, at have, aandelig forstaaet, afmandet sig selv.

  (Der står mere i ODS – hvis du vil vide mere).

   • Jørgen
   • 1. maj 2016
   Svar

   Det er nemlig en fin lille skildring af en hændelse.
   Tak for tydningen af ordet. Det er selvfølgelig indlysende, at der står afmande, og vel i betydningen svække. Afmande og bemande er en logisk modsætning. Jeg synes blot ikke jeg kender ordet uagtet det stadig er i brug, hvilket ses hvis man googler ordet.
   Det burde jeg have kunnet løse selv, men det faldt mig ikke ind at gøre som du gjorde.

 3. Svar

  Jeg læste umiddelbart ordet som afmande.

  For resten undrer det mig, at en fjortenårs pige dengang måtte være alene ude så sent, men siden hun skriver det i en stil, var det åbenbart a cceptabelt …

  Mon stave- og tegnsætningsfejl er bevet rettet, inden teksten blev trykt?

  Jeg hæfter mig ved, at man også dengang havde svært ved at sætte punktum: Der er brugt komma to steder, hvor der burde have været et punktum.

   • Jørgen
   • 1. maj 2016
   Svar

   Tak for hjælpen. Det står der selvfølgelig.
   Jeg tænkte det samme om det sene tidspunkt.
   Måske fremgår det af indledningen til bogen om der er rettet i stilene eller ej. Han skriver at ingen var bekendt med at deres stile ville blive udgivet, se venligst indledningen til bogen når jeg offentliggør den.

 4. Svar

  Jeg tror også på afmande-teorien, for det første der slog mig var, at den sidste krusedulle er mage til ‘de’ i ‘andet’.
  Det er sjovt at have denne slags gamle skriverier – håber de næste generationer vil passe på dem msom de klenodier, de er.

   • Jørgen
   • 1. maj 2016
   Svar

   Selvfølgelig står der afmande, men det var svært at læse fordi jeg ikke kendte ordet.
   Jeg vil også håbe denne lille bog, der udkom for 160 år siden,bevares.

 5. Svar

  Jeg nyder tanken om at der passes godt på sådanne klenodier. Og så var min første tanke også en undring over at en 14 årig måtte være ude så længe. Men hun har været en god betragter og god beskriver, jeg kan lige se for mig den syges anstrengelser og vågekonens irritation. Tak fordi du deler

   • Jørgen
   • 1. maj 2016
   Svar

   Det glæder mig. Ja, det undrede også mig. Jeg forstår fint du kan leve dig ind i situationen. Velbekomme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *