Det kan let gå galt – 3. Ny affaldsordning.

Vi er begyndt at sortere affald på en anden måde end tidligere. Det er ikke spor vanskeligt, omend forlydender vil vide, at det er en næsten uovervindelig hindring for nogle borgere.

Skraldespande
Så har vi 4 skraldespande, men den ene er frivillig

 

Som det ses er antallet af skraldespande ret stort. Det skyldes at en ny renovationsordning netop er begyndt i kommunens sydlige del 1. maj.

Emnet handler egentlig ikke om, hvorledes affald skal sorteres, men om, hvor vanskelig kommunikation er.

Det kan let gå galt, når kommunikation skal udfærdiges. Det kræver omtænksomhed, måske øvelse, at gøre det rigtigt.

Men lad mig alligevel omtale affaldsudviklingen i løbet af de snart 40 år vi ikke har åbnet en lem i opgangen og ladet skidtet falde ned.

Der var engang noget der hed affaldsstativ. I dette kunne anbringes en papirsæk af god soliditet. Heri kom husholdningens affald. Sækken blev afhentet hver uge af skraldemanden. Han havde en åben lastbil. Sækkene blev stablet som man i gamle dage stablede neg når høsten skulle køres hjem. Et ordentligt læst var det. Når posen blev taget, blev en anden sat i. Man skulle ikke selv gøre noget.

Stativet blev afløst af en plastbeholder, der skulle tømmes hver anden uge. Om sommeren blev den dog tømt hver uge fordi indholdet lugtede. Tømningen foregik ved at spanden blev vippet op i en skraldebil. Der kunne klares to ad gangen. Efter kommunalreformen fandt tømning sted hver uge. Det viste sig uoverkommeligt for skraldemanden at køre spanden på plads, uagtet dens placering få meter inde på grunden. Og uagtet omfattende krav til borgeren om belysning og placering m.v.

Skrald
Det hører til undtagelserne at skraldemanden sætter den tømte spand på plads igen. Kravene til borgerne er omfattende.

 

Siden fik vi endnu en spand – til papir.

Storskrald blev tidligere afhentet. Nu kører vi selv en masse ture til genbrugspladsen.

En ny affaldsordning er aktiveret i vores del af kommunen i denne måned. Spanden til papir fortsætter uændret.

Vi har fået to nye containere – og de gamle skraldebiler er afløst af nye. Det gamle net har vi stadig. Heri opsamles affald til “småt brændbart”. Den gamle affaldscontainer har vi beholdt. Heri er anbragt to plastikposer, en til hård plastik og en til blød. Det tager vi med til genbrugspladsen.

Jeg samler gerne plastik til genbrug, når man nu har hørt, at der skal bruges 2 liter olie til at lave 1 kg. plastik.

De to nye spande er med hver to rum. Den ene er til glas og metal. Den anden anvendes til biologisk affald (som anbringes i biologisk nedbrydelige poser, der er udleveret af kommunen (prisen for renovation er steget i år)) og restaffald.

Jeg samler gerne glas og metal, når det erfares, at to øldåser kan blive til en cykelklokke.

Erfaringen har allerede vist, at der er betydelige mængder bio-affald (og meget lidt madspild), som anvedes til biobrændsel og jordforbedring.

Vi har netop fået tømt den ene beholder for første gang. Der er to rum i beholderen, som nævnt, og der er to rum i skraldebilen. Men hold da op hvor var det en langsommelig opgave at tømme de 4 beholdere her på vejen.

Og det er stadig ikke en overkommelig opgave for de travle renovatører at sætte beholderen på plads, men det er forståligt, da de kommer meget senere hjem fordi det tager meget længere tid at udføre arbejdet nu.

Det er meget let at sortere affaldet – og det er glædeligt at genbrug og relevant brug af affald tages så seriøst som tilfældet er i vores del af verdenen.

Hidtil har overskriftens relevans vist ikke været tydelig. Den knytter sig til den kommunale information om igangsætningen af ændringen, men nu er det hele vist i god gænge og man glemmer næsten, hvor mange unøjagtigheder der blev diverteret med.

De nye beholdere skulle tages i brug ikke blot den 1. maj 2017, men mandag den 1. maj. Det fremgik her og der. Den første tømning ville finde sted i uge 19. Den gamle ordnings sidste tømning måtte derfor forventes at være i april (uge 17). Hvad skulle man så stille op med de 3 dage, hvor den gamle skulle bruges inden mandagen? Jeg tog nu den nye i brug i weekenden.

På den til emnet hørende hjemmeside kunne man finde en tømningkalender knyttet til adressen. Det fremgik her, at første tømning i maj ville være i uge 20. 3 uger mellem to tømninger er lang tid. Det var en fejl. Man havde glemt at skrive tømningen i uge 18 ind i kalenderen. Det blev rettet – til en tømning om torsdagen i den uge (tidligere var det om fredagen).

I uge 18 kunne man ikke længere læse på hjemmesiden at første tømning ville være i uge 19, men at skraldemanden i uge 18 ville tømme den gamle beholder for sidste gang – og se om der var indhold i den nye, hvilket indhold ville blive medtaget såfremt det var tilfældet.

Det skete om fredagen og ikke om torsdagen.

Nu kører det – og alle er muligvis glade.

Spændende er det i øvrigt siden at erfare om det er lykkedes at angive meddelelserne mere i overensstemmelse med hvad der faktisk kommer til at ske, når man skal have igangsat den nye ordning i de to andre områder i kommunen.

Tags: ,
Forrige post

The ABC of Chairmanship

Næste post

Rhododendron i Køge 2017

Comments

 1. Svar

  Det ligner systemet, de har indført i Sverige – og dog alligevel på en lidt anden måde, fordi vi har containere inde i containerne deroppe, men det er meget nemt at finde ud af.
  I Havdrup havde vi stadig ‘etkammersystemet’, da vi flyttede for godt to år siden, men jeg ved naturligvis ikke, hvad der er sket siden.
  Hernede i Næstved Kommune har vi én container til husholdningsaffald (det hele under én hat) og én til papir og pap. That’s all. Det er lidt underligt, at forskellene er så store fra kommune til kommune, men jeg mener naturligvis, at det er godt at sortere så meget som muligt.

   • Jørgen
   • 18. maj 2017
   Svar

   Mon ikke der efterhånden kommer flere og flere kommuner med løsninger, der gør det muligt at udnytte affaldet bedst muligt. Som jeg har forstået det, er det hele 97% af hvad der afleveres på genbrugspladsen, der anvendes igen.

 2. Svar

  Efter min opfattelse er hele tanken om mest mulig genbrug og genanvendelse umådeligt positiv, og derfor hilser jeg alle mine nye containere velkomne. Nu har vi papcontainer, papircontainer og de fire nye, hvor man virkelig skal læse godt efter for at se, hvad der skal puttes i hvor.

  Jeg synes, systemet er blev endog meget fintmasket, men det er selvfølgelig nødvendigt, man skal bare lige lære det, og jeg bidrager gerne!

  En ting der undrer mig, at der ikke medfølger en lille kasse, hvor man kan aflevere brugte batterier, der jo udgør en voldsom miljøbelastning. Da jeg boede i Københavns Kommune, fik man en lille stofpose, som man kunne samle sammen i og derefter aflevere et eller andet sted. Den slags findes ikke i Hvidovre Kommune, så nu ved jeg ikke rigtig, hvor jeg skal gøre af dem.

   • Jørgen
   • 18. maj 2017
   Svar

   Ja, det er glimrende, at der sorteres. Her kan batterier afleveres på en af containerne, men jeg husker ikke hvilken. Mon ikke der er en tilsvarende ordning i Hvidovre. Det burde fremgå af kommunens hjemmeside.

 3. Svar

  Jeg kan godt forstå at både kommunens medarbejder og renovationsmedarbejderen ikke kunne finde ud af at kommunikere ordentligt, når man både bruger ugenumre og datoer og der er flere slags beholdere. Jeg måtte finde en kalender frem med ugenumre og jeg forstår stadig ikke noget.

  Hvorfor skrev man ikke “I skal bruge de nye beholdere fra sidst i April og de vil blive tømt 1. maj (eller en af dagene derefter). De gamle tømmes sidste gang 20.April. Slut.”

  Vi har haft sortering fra engang for 20 år siden, men alt blev alligevel kørt til forbrænding, i begyndelsen vistnok i Herlev. Man skal have store anlæg for at forbrænde husaffald.

   • Jørgen
   • 19. maj 2017
   Svar

   Det burde være så enkelt som du beskriver det, men det er ikke lykkedes. Tværtom har man gjort en indsats for at forvirre borgerne, i alle tilfælde sådan en som mig, der søger at begribe, hvad der kræves af mig.
   Det er da at holde folk for nar når det hele køres til forbrænding. hvilket også var hvad man frygtede her, men det tror jeg nu ikke sker mere.

 4. Svar

  Præcis kommunikation er utrolig svært, og det er endnu sværere at få os til at ændre adfærd, men mon ikke det lykkes hen ad vejen. 🙂

   • Jørgen
   • 19. maj 2017
   Svar

   Det er nemlig rigtigt – du får fornøjelsen senere på året, hvis jeg husker rigtigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *