Dialogmøde

Senere i dag skal jeg til dialogmøde. Det skal jeg i min egenskab af formand for et beboer-pårørenderåd på et plejehjem.

Der har tidligere i år været afholdt et dialogmøde, idet kommunen, der er tale om, har besluttet at dialog er en værdi i kommunen.

Ved det første møde var der en vis kritik af, at der ikke var udsendt en dagsorden.

Det har planlæggerne hørt – derfor er der til dette andet diaglogmøde fremkommet en dagsorden – og en mængde bilag. Dagsordenen og bilagene er dog først fremkommet for et par dage siden, og det er ikke nødvendigvis let forberede sig til dialogen på mødet på så kort tid.

Når det kommer til stykket er dialogen som værdi måske heller ikke helt ment som den værdi der signaleres.

Grunden fremgår af dagsordenen, som kun indeholder to punkter.

1. Orientering om …

2. Generel orientering om …

Det lyder som beslutningerne er truffet. Havde der stået: Orientering om og drøftelse af …, havde kommunen formentlig lidt mere ment at dialog er vigtigt end det der signaleres med de valgte formuleringer.

Men sådan er der så meget – lad mødet vise hvad det handler om.

Senere samme dag:

Det var et dialogmøde. Der var megen snak og drøftelse. Men andre end jeg havde bemærket den ikke-dialogagtige dagsorden. Og at bilagene ikke var til at udskrive, samt at de fremkom meget sent.

Det kan gøres bedre – og kommunens folk tog det vist nok til efterretning. Når man nu engang har den slags møder, og selv om deltagerne ingen eller kun begrænset indflydelse har, kan man jo lige så godt sørge for at det formelle er ordentligt.

Forrige post

Overtalelse

Næste post

Otto Leisner, Victor Borge og George Carl

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *