Ramsødalen i april

Sidste del af april er ret vinterlig. Det ses af, at det er længe siden, jeg har brugt handsker på dette tidspunkt af året.

Hvis jeg går mod vest, og bliver ved med det, ender jeg ved fugletårnet i Ramsødalen. Det gjorde jeg for nogle dage siden. Vejret var både og.

Ramsødalen (2)

Efter at have passet en forhenværende sportsplads og krydset et par gader, følger stien Langvad Å, hvis den hedder dette allerede her. 

Ramsødalen (4)

Åen må klare nogle småforhindringer, men vejret ser egentlig godt nok ud mod vest.

Ramsødalen (5)

Mod syd er der mørke skyer.

Ramsødalen (8)

Men pyt når stien går mod vest. (Ganske vist har jeg her vendt mig om og taget billedet mod øst).

Ramsødalen (9)

Og bliver ved med det.

Ramsødalen (10)

Mod nordvest anes en bygesky.

Ramsødalen (11)

Den er god nok.

Ramsødalen (13)

Ved fugletårnet står en del træer i vand, mange er gået ud.

Ramsødalen (14)

Det må ikke være sjovt at være eng-kabbeleje (er det sådan en?) under de vilkår.  

Ramsødalen (17)

Fra fugletårnet har man udsigt over åen og Ramsømagle Sø, her i retning ØNØ tror jeg.

Ramsødalen (18)

Der kom en solid snebyge medens jeg var i tårnet. Fnug ses som små hvide prikker mod den mørke væg.

Ramsødalen (19)

4 gæs passerede. Da det holdt op med at sne gik jeg hjem igen.

Ramsødalen (22)

Denne eng-kabbeleje havde vist lidt bedre voksebetingelser end den anden.

 

Måtte vejret snart bedres.

Tags:
Forrige post

Hvad er der mon sket?

Næste post

Sproglig bevidsthedsløshed

Comments

 1. Svar

  Fin tur; men samtidig en lidt sørgelig beskrivelse af et landskab under forsumpning.

  Åen, som reelt er en menneskabt afvandingskanal idet en så lige og dyb udhuling i et fladt landskab kun opstår ved gravning, er ikke tilstrækkeligt oprenset til at give det omgivende land tilstrækkelig afvanding.

  Engkabbelejen drukner.
  Birkene går ud. Rødel klarer sig en stund. Den kan, som den eneste træart i DK, leve med rødderne i vand. Men de samler til gengæld kvælstof (Ca. 200 kg N/ha/år).
  Engene kan ikke afgræsses i efteråret, hvilket ses af det lange visne græs fra i fjor, som gør biotopen uinteressant for f.eks. viber.
  Vidjebuskene myldrer frem foran udsigtstårnet.
  Den nysåede agerjord til højre for stien lider også under forsumpning. Bemærk området med mørkfarvet jord mod stien. Her presses vandet op, om om få år vil det være umuligt at dyrke.

  I overgangsfasen ser meget nydeligt ud; men slutproduktet, tagrørs- vidjesump, er ganske artsfattigt og uden de store oplevelser.
  Det hele er afprøvet i engene ved Ringkøbing Fjord, da man undlod afgræsning i et større område for en del år siden.

  Uha, der løb tastaturet afsted med mig igen.

   • Jørgen
   • 25. april 2017
   Svar

   Det er så glimrende når tastaturet løber afsted med dig, Farmer.
   Det giver jo nemlig meget mening, når jeg jeg billederne i dit perspektiv.
   Gadstrup er et truet område ved for store nedbørmængder, og det forekommer mig at regnvandet skal ud i Langvad Å. Hvis det er rigtigt husket, ville det jo være umådeligt smart om åen en tilgængelig for vandmasserne på en sådan måde at det kan komme væk. Det hjælper ikke nødvendigvis at kommunen er meget opmærksom på at sørge for at der er frit løb i kloakerne, hvis der siden er forhindriger.
   Ramsødalen er fredet og når man læser herom, ser det ud til der skal finde afgræsning sted, men jeg er ikke sikkert på det fungerer efter hensigten, hvilket du jo tydeligt påpeger.
   Det bliver jo spændende at følge med i hvorledes det kommer til at spænde af.
   Jeghar tidligere vist billeder fra nogenlunde samme sted i marts 2012. Man kan vist godt se at pil fylder mere nu end før, se evt. https://nyhedsblog.com/ramsdalen/

  • Inge
  • 25. april 2017
  Svar

  Tak for en fin tur.. Ja det er bidende koldt stadigvæk. Jeg har handskerne med når jeg går ud, og når jeg cykler er de et must. 🙂
  Ja må vejret snart blive varmt og dejligt, vi trænger..

   • Jørgen
   • 25. april 2017
   Svar

   Velbekomme. Ja, vi trænger til lidt varmere vejr så vi kan lade handskerne blive hjemme.

  1. Svar

   Ja, vidjerne tager stille og roligt magten og forringer biodiversiteten -stik imod de sikkert gode hensigter med at lade naturen passe sig selv.

   Tag derud ved samme tid næste år og se udviklingen, for fra nu af tager vidjerne rigtig fat, hvis der ikke gøres en helhjertet indsats.

    • Jørgen
    • 27. april 2017
    Svar

    Jeg skal forsøge at illustrere hvad der sker.

  • Eric
  • 25. april 2017
  Svar

  Med det vejr er jeg glad for, at du gav mulighed for at gennemføre turen virtuelt 🙂

   • Jørgen
   • 25. april 2017
   Svar

   Det forstår jeg godt. Håber I har finere vejr.

 2. Svar

  Jeg får kuldegysninger ved synet af de mørke skyer mod syd! men til gengæld generer lidt sne ind ad “vinduerne” i fugletårnet mig ikke ret meget! Herligt at du nåede hen og op i det inden sneen kom.

  Jeg går også med handsker, huden er meget mere følsom end dengang vi som børn bare klarede kulden – en skramme eller en frossen finger hvor huden sprak lægtes hurtigt til næste dag.

  Farmers beskrivelse af landskabet, der forsumper, burde forstmænd og miljøministerium vide mere om. Her har vi samme problem, oversvømmelse og forsuring flere steder hvor man alligevel bygger, og dræn, som ikke vedligeholdes eller smadres – så må de nye, uvidende købere selv finde ud af det!

   • Jørgen
   • 28. april 2017
   Svar

   Det var ret dramatisk vejr den dag, og jeg forstår fint kuldegysningerne og at det ikke gjorde så meget med lidt sne ind i tårnet.
   Farmers bemærkninger er vigtige, og det giver et vist indtryk af utilstrækkelig forståelse af hvorledes sådanne områder får de bedste betingelser for beståen. Jeg har tænkt at gå denne tur en gang om måneden og se hvorledes det tager sig ud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *