Fattigdom

Spisereglement-1881

Spisereglement for Fattigforsørgelsesanstalt fra 1881

Slægtsforskning kan føre mangt og meget med sig. Således fik jeg på et tidspunkt en kopi af Spise-Reglement for Hammer & Lundby Kommunes Fattigforsørgelsesanstalt. Dette reglement blev vedtaget på et sognerådsmøde i august 1881. Det er ikke en en spiseplan for en måned. Det er spiseplanen for en uge og for alle efterfølgende uger til […]

Læs videre