Snerydning

Rollatorgængernes genvordigheder

Som bekendt faldt der ikke så lidt sne på Roskildeegnen sidste weekend. Det har været noget af en opgave at flytte sneen fra fortovene, så fodgængerne kan færdes. Ikke blot har flere private grundejere end sædvanligt ikke fundet energien (eller fået tanken) til at skovle sneen væk, men kommunen og virksomheder har også haft (formentlig) […]

Læs videre