Uafsluttede opgaver og Zeigarnik-effekten

Af en eller anden grund dukkede Zeigarnik-effekten op i bevidstheden i går. Det har sandsynligvis at gøre med,at jeg i øjeblikket arbejder en del med at skrive indlæg og forstå, hvorledes forskellige muligheder i den sammenhæng fungerer.

Bluma Zeigarnik var en russisk psykolog, der i 1920erne studerede i Berlin og, inspireret af Kurt Lewin, foretog undersøgelser af, hvorledes uafsluttede henholdsvis afsluttede opgaver blev husket.

Det viste sig, at opgaver, der ikke var afsluttet, men afbrudt eller stoppet forinden færdiggørelsen, forblev i erindringen i langt højere grad end opgaver, der var afsluttet. Hun foretog sine undersøgelser i skoleklasser, hvor eleverne i nogle tilfælde blev afbrudt af en person, der kom ind i klassen. Disse elever kunne langt lettere komme videre med opgaverne siden.

Der blev skabt en spænding så at sige, som bestod til opgaverne siden blev afsluttet.

Det er nøjagtig den mekanisme, der gør sig gældende hos mig, når en eller anden problemstilling med koder og annoncers placering på siderne osv. gør sig gældende. Man tumler med det. Det forekommer at være meget godt at naturen har indrettet os så viseligt, at dette sker.

Zeigarnik-effekten udnyttes i vidt omfang, når f.eks. TV laver reklameindslag for egne kommende udsendelser, og håber på at få etableret en sådan spænding i seerne, at de husker hvornår udsendelsen er og ser den.

Jeg vender tilbage med lidt flere informationer i et efterfølgende indlæg, men skal her søge at give et eksempel på, hvad Zeigarnik-effekten ikke er og er.

1. Interesserer du dig for vin, er der i øjeblikket muligheder for gode køb af Østrigsk vin. (Eller noget i den retning).

2. Interesserer du dig for vinens mangfoldighed, er der i øjeblikket meget spændende, måske for dig ukendte oplevelsesmuligheder her.

Forrige post

Specialeskrivning og Zeigarnik-effekten

Næste post

Fra plejehjemmet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *