Fremhævet indlæg

Om Jørgen Carlsen

Min oprindelige hjemmeside, Psykolog Jørgen Carlsen findes ikke mere. Klikker du på linket kopmmer du bare hertil igen. Det er en følge af tidens gang. Jeg er blevet pensionist. Domænet hed jcarlsen.dk, og kom til at hedde sådan fordi man ikke kunne bruge ø i adressen.
Det har man kunnet nogle år nu – og derfor jørgencarlsen.dk. Jeg har beholdt det oprindelige domæne, og aktivering heraf medfører viderestilling til denne side.
Da min karriere som psykolog er slut, og min tilværelse som blogejer og -skriver er begyndt, synes jeg det er meget passende at lave et overblik over de aktiviteter, der kan være interessante for andre. Det bruges denne side til.


Min baggrund fremgår af et afsnittet Profil nederst på siden.

Danske blogge

Det kan ikke – og skal ikke – skjules, at der er reklamer – AdSense og andre slags – på mine forskellige sider. Grunden er, at jeg for nogle år siden blev interesseret i at erfare om der kan skabes en omsætning på denne måde. Det kan der.

Links i venstre side eller de blå links i teksten i de følgende afsnit kan bruges til at komme videre herfra.

På bloggen Viden om – psykologisk set findes viden om forskellige psykologiske emner, men bloggen har også en karakter af viden om i betydningen vidt omkring. Der er derfor meget andet at finde end psykologi.

En blog med bl.a. historier om Vemmetofte er etableret fordi jeg kommer derfra.

Et amerikansk eBogsforlag har nu 200.000 titler efter at være begyndt med 2000 for nogle år siden. I Danmark er markedet for eBøger vist ikke rigtig kommet i gang – men der burde være andet der kunne friste end bøger om at tjene penge på nettet, se f.eks. eBøgerne af Bodil Brændstrup på eBøger.

Mit foretrukne rejseland er Østrig, og især er en tur til Østtyrol et must. På bloggen Virgental og andre steder i Østrig er det bl.a. muligt at lade sig inspirere af fotos.

Netmarkedet er ikke meget tekst, men mange bannerreklamer. Har du brug for at at rejse eller næsten hvad som helst, er det muligt at danne overblik over aktuelle tilbud ved at bruge kategorierne til at manøvrere efter.

Siden jeg fik mit første fotografiapparat – et Agfa – i 1957 har fotografering været en del af tilværelsen. Dette giver sig bl.a. udslag i bloggen Dagens foto med mindst et nyt foto (næsten) hver dag.

Jeg er blevet opmærksom på en måde at se fotos fra hele verden, nemlig via City Daily Photo. Det har resulteret i en fotoblog om Roskilde, Roskilde Daily Photo med i princippet et nyt foto hver dag.

En interesse for vin – især tysk vin – har medført en blog om netop tysk vin.

Der er nu etableret en blog om rygestop for rygestoppere, men jeg skal lige planlægge lidt inden der skrives på den. Læs dog gerne indgangsbønnen og kommentaren.

Skal jeg være ærlig, har jeg en tendens til at have for mange jern i ilden – og derfor når jeg ikke altid passende opfølgning.

English blogs

Roskilde Daily Photo has been active since december 2009.

Profil

Firma hedder (stadig) Psykolog J. Carlsen ApS. Mit navn er Jørgen Carlsen, er førdt 1943, og cand. psych. fra Københavns Universitet 1972 og siden autoriseret af Psykolognævnet.

Vejen igennem arbejdslivet tager afsæt i et studenterarbejde som portør på det tidligere Ortopædisk Hospital i København. Dette arbejde førte til en interesse for de problemstillinger mennesker med handicap var udsat for og, via et speciale om ”Amputeredes accept af handicap og protese”, til arbejde som Revalideringspsykolog.

Jeg arbejdede i en kort periode på et statsligt Revalideringscenter og blev siden ansat på Optræningsinstituttet ved Rigshospitalet (nu Revacentret) fra 1973 til 1987.

I 1987 etablerede jeg eget firma. Herefter fulgte en spændende tid med kurser om ledelse for dag- og døgninstitutionsledere, om handicaplære, personalekurser på plejehjem, ungdomscentre og døgninstitutioner, vold på arbejdspladser, rådgivning på mange døgninstitutioner om hverdagens problemstillinger, kurser for ledere uden et for dem kendt indhold og sted, tilsvarende for beboere og personale i botilbud, supervision, undervisning af personale i socialforvaltninger og Pædagogisk Psykologisk Rådgivninger, fagforeninger, herunder Danmarks Lærerforening, DJØF og FOA.

De seneste år har jeg i fagforeningsafdelinger arbejdet med formandens rolle i bestyrelsesarbejdet og bestyrelsesmedlemmers indbyrdes samarbejde. Desuden har jeg i samme regi beskæftiget mig med kompetencer og opgaver og om der er sammenfald mellem de to.

I meget stort omfang er foretaget arbejdspsykologiske undersøgelser for mere end 25 kommuner.

I 2004 har jeg efter mange års spændende travlhed ændret opgavesammensætningen i firmaet. Jeg er ophørt med at foretage arbejdspsykologiske undersøgelser, men til 2010 fortaget mange arbejdspsykologiske vurderinger – uden at jeg her skal forklare forskellen.

I 2005 har jeg medvirket i et sygedagpengeprojekt i en kommune, og mødt endnu flere mennesker med svære arbejdsmæssige oplevelser i bagagen. Dette forløb viser et behov hos en række sygemeldte for at møde andre, drøfte situationen og forstå hvordan det er gået til at man er kommet i den aktuelle situation . Siden deltaget i et andet længerevarende projekt med samme problemstillinger.

Efter i mange år at have beskæftiget mig med resultaterne af menneskers opslidende arbejdsliv var målet for de sidste arbejdsår at bidrage til at flere mennesker i tide forstår vigtigheden af at vedligeholde deres arbejdsevne og passe på sig selv i deres arbejdsliv.

Overnatning i Tyskland

Hvis du har behov for at overnatte i Tyskland, kan følgende link benyttes.

Kilde: Overnatning i Tyskland