Om

66½

Min oprindelige hjemmeside, Psykolog Jørgen Carlsen findes ikke mere. Klikker du på linket kommer du bare hertil igen. Det er en følge af tidens gang. Jeg er blevet pensionist. Domænet hed jcarlsen.dk, og kom til at hedde sådan fordi man ikke kunne bruge ø i adressen.
Det har man kunnet nogle år nu – og derfor jørgencarlsen.dk. Jeg har beholdt det oprindelige domæne, og aktivering heraf medfører viderestilling til denne side.
Da min karriere som psykolog er slut, og min tilværelse som blogejer og -skriver er begyndt, synes jeg det er meget passende at lave et overblik over de aktiviteter, der kan være interessante for andre. Det bruges denne side til.

[gard]

Profil

Mit navn er Jørgen Carlsen, er født 1943, og cand. psych. fra Københavns Universitet 1972 og siden autoriseret af Psykolognævnet.

Vejen igennem arbejdslivet tager afsæt i et studenterarbejde som portør på det tidligere Ortopædisk Hospital i København. Dette arbejde førte til en interesse for de problemstillinger mennesker med handicap var udsat for og, via et speciale om ”Amputeredes accept af handicap og protese”, til arbejde som Revalideringspsykolog.

Jeg arbejdede i en kort periode på et statsligt Revalideringscenter og blev siden ansat på Optræningsinstituttet ved Rigshospitalet (nu Revacentret) fra 1973 til 1987.

I 1987 etablerede jeg eget firma. Herefter fulgte en spændende tid med kurser om ledelse for dag- og døgninstitutionsledere, om handicaplære, personalekurser på plejehjem, ungdomscentre og døgninstitutioner, vold på arbejdspladser, rådgivning på mange døgninstitutioner om hverdagens problemstillinger, kurser for ledere uden et for dem kendt indhold og sted, tilsvarende for beboere og personale i botilbud, supervision, undervisning af personale i socialforvaltninger og Pædagogisk Psykologisk Rådgivninger, fagforeninger, herunder Danmarks Lærerforening, DJØF og FOA.

De seneste år har jeg i fagforeningsafdelinger arbejdet med formandens rolle i bestyrelsesarbejdet og bestyrelsesmedlemmers indbyrdes samarbejde. Desuden har jeg i samme regi beskæftiget mig med kompetencer og opgaver og om der er sammenfald mellem de to.

I meget stort omfang er foretaget arbejdspsykologiske undersøgelser for mere end 25 kommuner.

I 2004 har jeg efter mange års spændende travlhed ændret opgavesammensætningen i firmaet. Jeg er ophørt med at foretage arbejdspsykologiske undersøgelser, men til 2010 fortaget mange arbejdspsykologiske vurderinger – uden at jeg her skal forklare forskellen.

I 2005 har jeg medvirket i et sygedagpengeprojekt i en kommune, og mødt endnu flere mennesker med svære arbejdsmæssige oplevelser i bagagen. Dette forløb viser et behov hos en række sygemeldte for at møde andre, drøfte situationen og forstå hvordan det er gået til at man er kommet i den aktuelle situation . Siden deltaget i et andet længerevarende projekt med samme problemstillinger.

[gard]

Efter i mange år at have beskæftiget mig med resultaterne af menneskers opslidende arbejdsliv var målet for de sidste arbejdsår at bidrage til at flere mennesker i tide forstår vigtigheden af at vedligeholde deres arbejdsevne og passe på sig selv i deres arbejdsliv.