Ledelse

Roskilde Bank og bankrådgivning

Efter at have set udsendelsen om Roskilde Bank i aftenens TV-udsendelse, forekommer det herefter ikke rimeligt at anvende begrebet bankrådgiver mere.

Continue Reading

Roskilde bank

Roskilde banks aktionærer har ellers fået en ordentlig omgang “roskildebank”. Det bliver spændende at se om bankens vision, mission og værdier ændres fra hvad der nu ligner øregas hen mod den virkelighed bankens handlinger lidt for rigeligt har bevirket. Og trist nok at der viste sig en uoverensstemmelse mellem det faktiske tempo engagementsændringer kunne foregå […]

Continue Reading

Kvindelige ledere

Jeg holdt bag en bil for at tanke benzin (til kr. 1o.18), og et skilt oplyste: Women are great leaders. You are following one now.

Continue Reading