Kancellisprog

Kancellisprog er en gammeldags sprogbrug benyttet af kancellister og skrankepaver til at sende meddelelser til borgerne i, når de skulle have svar på henvendelser o.l. Den knudrede udtrykform har sit udspring i tysk, og der har været gjort en hel del for at afskaffe kancellistilen i breve fra det offentlige – med det ædle formål at gøre det muligt for borgerne at forstå det skrevne.

Det var derfor lidt overraskende at træffe en psykolog, der havde anmodet det offentlige om tilladelse til et eller andet. Han ville drøfte om han havde fået tilladelsen eller ej.

Usikkerheden knyttedes til anvendelsen af formuleringen »…vides der herfra intet at indvende.«

Vi tre, der diskuterede dette, mente at tilladelsen var givet – fordi der intet var at indvende.

Dette fik en gammel historie om emnet frem i hukommelsen. En bonde fra Vestjylland havde brug for at opføre en lade på sin ejendom. Følgelig ansøgte han om tilladelse. Efter en rum tid kom svaret. Det fremgik at »man har intet at erindre mod det ansøgte«. Det forstod ansøgeren som, at man ikke kunne huske, hvad han havde søgt om og fremsendte derfor ansøgningen påny. Med samme svar igen.

Det, ansøgeren ikke vidste, var at erindre – i denne sammenhæng – betyder indvende. Myndighederne havde ikke noget at indvende mod nybygningen, og skrev kancellistisk »Byg bare laden«.

Forrige post

Tysk oplevelse af dansk arbejdsliv

Næste post

Rigsrevisorsagen kort

Comments

 1. Svar

  Hehe – Præcis! Skriv dog rent ud, at han må bygge sin lade…
  Ordet ‘erindre’ i den beskrevne betydning brugte min far også i sin tid som kommunalpolitiker. Jeg tror de lærer det på det kursus, første gang de bliver valgt ind 😉
  Kom der ikke en lov – eller i hvert fald en hensigtserklæring – om, at man som offentlig institution ikke må anvende det fjollede kancellisprog, som er så svært at forstå?
  Det er i givet fald ikke alle, der har hørt efter – dit første eksempel er da nærmest lidt til grin. Hvorfor er det mon så svært at sige tingene ligeud?

  1. Svar

   Jeg tror faktisk der nogle steder arbejdes på at lige-ud-ad-landevejen-gøre standardbreve – og det er jo ikke det værste der kan ske.

 2. Svar

  Gåseøjnene efter ‘præcis’ skulle have været et ! – Nu kan jeg ikke engang ramme den rigtige tast mere. Måske er det også problemet med kancellisprog 😉

   • Jørgen Carlsen
   • 15. oktober 2010
   Svar

   Er rettet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *