Personlig udvikling, succes og forpligtigelse

Mange mennesker er interesserede i personlig udvikling, personlig vækst, selvudvikling eller hvad de erkendelser, der bevirker en ændring kaldes.

Der kan ske spændende ting når nye måder at sammentænke kendte temaer opstår. Pludselig går det op for en, at man reagerer anderledes end sædvanligt, måske på baggrund af en aha-oplevelse.

For mit vedkommende, har en personlig udvikling knyttende sig til et enkelt emne fundet sted over lang tid. På et kursus for mange år siden var den første opgave et skrive hvad man gerne ville have ud af kurset, der strakte sig over 18 måneder – og glemme alt om sedlen. Da de 18 måneder var gået blev deltagerne anmodet om at finde sedlen frem og se hvad der stod. Det interessante var, at jeg havde glemt sedlens tekst, men det viste sig at meget arbejde i løbet af de 18 måneder knyttede sig til netop det jeg havde skrevet.

Andre gange er det gået meget hurtigere. Som engang jeg bestemte at blive i en følelse, der var opstået efter en telefonsamtale, og som i øvrigt ret tit opstod. I løbet af et par timer i sofahjørnet, havde jeg fået rumlet mig så meget igennem følelsen, at den rette sætning dannedes – og følelsen forsvandt. Når den siden opstod på samme måde, viste det sig, at jeg efterhånden meget hurtigt kunne nå igennem den.

Der er selvfølglig mange andre måder at udvikle sig personligt på.

Selvudvikling: Fra A til B

Som antydet med ovennævnte eksempler er personlig udvikling en forandring fra A til B. A mindskes og B øges. Og det er man glad for og tilfreds med.

Umiddelbart kan se ud til at netop dette er personlig vækst, men det er langt fra alene tilfældet. Det handler ofte om følelser og mekanismer, men udvikling af kompetencer er også personlig udvikling. Det samme gælder evnen til kommunikation. Og meget mere.

Personlig vækst: At fire på eller opgivet noget

Det kan vise sig, at en vigtig personlig vækst kan finde sted ved at man firer på noget, eller måske ved helt at opgive et eller andet.

Har man en perfektionistisk tilgang til tilværelsen kan dette vise sig at være mere krævende end godt er. Det kan slide på arbejdspersonligheden og på ressourcerne i det hele taget. Kan det lade sig gøre at opgive eller fire på perfektionismen, kan meget være vundet ved det.

Hvad kunne du forestile dig det ville være vigtigt at fire på? Og opleve en befrielse og dermed en mulighed for at handle anderledes end ellers!

Hvis du f.eks. har en beslutning om altid at være i 1. division i arbejdsmæssig henseende, og måske ledsager denne beslutning med en uhensigtsmæssig væren til rådgighed evig og altid, er der en risiko for at det bliver for meget på et tidspunkt. Det kunne følgelig være en fordel at gøre op med overdrivelsen, og sætte passende grænser. Dette er at fire på noget, men opgiver du at være i 1. division og finder at 2. division er nok, er det at opgive noget. Under alle omstændigheder er det selvudvikling.

Vægttab: Når udvikling er afvikling

Dette svarer måske lidt til forrige afsnit, men her tænkes specifikt på, at en personlig udvikling kan knytte sig til overvægt. Og taber man sig er den særlige udvikling en afvikling.

Personlig udvikling: Sætningers betydning

Man kan møde sætninger, der rummer en særlig betydning som man på et givet tidspunkt kan være parat til at høre. Det kan være man har hørt sætningen mange gange, men pludselig får den en ganske særlig betydning, som man tager ind og agerer efter.

Således gjorde den sætning, at det næsten aldrig er målet, der er forkert, men forpligtigelsen, der er utilstrækkelig, hvis målet ikke nås, et stort indtryk for mange år siden. Når du ikke dit mål, er dit “jeg vil” ikke godt nok. Man skal ville.

Den omstændighed, at der er annoncer på denne blog, er udtryk for at jeg har det mål at tjene penge på internettet. Ikke nødvendigvis mange, men det kunne være rart med et supplement til den øvrige indkomst. Der blev med andre ikke ikke formuleret et specifik mål.

Jeg er netop begyndt at overveje hvorledes jeg kan promovere andres produkter – og få del i omsætningen. Der hvor jeg søgte hen, viste det sig at der kom mange produkter frem ved søgning på “Personal development”, personlig udvikling. Og sandelig om ikke den første producent jeg kiggede på viste sig meget interessant.

Den var interessant fordi forfatteren til selvudviklingsmaterialet fortale om en specifik sætnings betydning, nemlig følgende: “how can you achieve a goal you have not even set?”. Hvordan kan du nå et mål du ikke engang har sat?

Hm. Ergo – “vær specifik”. Og derfor satte jeg det mål at tjene kr. 20.000 en måned på nettet inden jeg fylder 67 i sommeren 2010.

Konsekvensen vil være at jeg gør noget andet end jeg ville have gjort, hvis målet blot havde været “det kunne være sjovt at tjene lidt…”. Det skal selvfølgelig stadig være sjovt.

Hvorfor var det interessant at finde netop den side? Det var det fordi udgangspunktet var en klassisk selvudviklingsbog af Napoleon Hill: Tænk og bliv rig. Den kan man til stadighed få forstand af.

Det var den også fordi jeg kom til at tænke på Ron Holland, der skrev “Tal og bliv rig” efter at have læst den forrige 100 gange. Den bog kan man også få forstand af.

Og man kan fortsætte: Skriv og bliv rig, og skal det endelig være: Blog og bliv rig.

Ganske vist er materialet på engelsk, men der er en del gratis e-bøger, som måske kan vise sig inspirerende – måske i en sådan grad at der oven i købet aktiveres en lyst til at gøre et indkøb.

A-ha: 7 nøgler til succes

er titlen på den første e-bog. Den første nøgle er såmænd commitment. Klik på den – og “get on with”:

7keys_ebook_min.jpg

Forrige post

Gåder

Næste post

Selvudvikling til fuldkommenhed 10: renlighed

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *